Välkommen!

En droppe olja kan vara för mycket eller för lite.

Med hjälp av modern elektronik och stor precision, distribuerar våra centalsmörjsystem olja och/eller fett till hundratals olika smörjpunkter med olika behov. 

Att använda modern teknik vid smörjning av maskiner innebär säkrare arbetsplatser och längre livslängd på maskinerna.

Från planering till färdig installation finns vi med på vägen.
Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning för automatisk centralsmörjning av sågverksmaskiner med rådgivning, leverans & installation av utrustning.


Vi arbetar aktivt med att kontinuerligt modernisera och effektivisera våra system och ser till att våra kunder har det bästa tänkbara centralsmörjsystemet för just sin anläggning.